Extra stämma 2013-10-05

Guldboda samfällighetsförening

Organisationsnummer 716420-8428