Slitageavgifter

Guldboda samfällighetsförening

Organisationsnummer 716420-8428

Slitageavgifter

 

Föreningen tar ut slitageavgift . Från och med 1 juli 2019 gäller nya regler. Tills dess gäller de tidigare reglerna. Därför finns båda uppsättningarna regler här till vänster.

 

Guldboda Samfällighetsförening org. nr 716420-8428