Styrelsen & Kontaktinfo

Guldboda samfällighetsförening

Organisationsnummer 716420-8428

Styrelsen för Guldboda samfällighetsförening 2018

 

Leif Nederman, ordförande

ordforande@guldboda.se

073-847 05 55‬

 

Tomas Svankvist, vice ordförande

tomas.svankvist@hotmail.se

076 100 75 60

 

Jonas Ahlberg, kassör

kassor@guldboda.se

0767-904400

 

Lennart Dunström, ledamot

lennart@dunstrom.com

070 290 05 03

 

Torbjörn Molander, ledamot

torbjorn.molander@bredband.net

076 823 55 03

 

Daniel Kjellström, suppleant

danielkjellstrom@hotmail.com

070 999 4960

 

Christian Berggren,, suppleant

christian.berggren@liu.se

073 656 93 46

 

E-postadress till hela styrelsen: styrelsen@guldboda.se

E-postadress info@guldboda.se går till ordförande, vice ordförande och kassör

 

Post till föreningen skickas till följande adress:

Guldboda Samfällighetsförening

c/o Ahlberg

Skärviksvägen 15

182 61 Djursholm

 

Guldboda Samfällighetsförening org. nr 716420-8428