Informationsbrev oktober 2017 om den nya vägbeläggningen